Prawa Autorskie

Firma WOOW Painting Expert lub jej spółki stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw i tytułu do nazwy WOOW Painting Expert oraz aktywności i działania pod nazwą WOOW Painting Expert. Zabrania się używania nazwy WOOW Painting Expert bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony WOOW Painting Expert

Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie WOOW Painting Expert. www.woow.expert , bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody WOOW Painting Expert

Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę WOOW Painting Expert www.woow.expert oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie www.woow.expert, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany. 

Prawa Autorskie | WOOW Painting Expert - Ochrona Zawartości

Prawa Autorskie

Cała zawartość tej strony internetowej, w tym teksty, grafiki, logo, zdjęcia, filmy, materiały dźwiękowe i inne materiały, są chronione prawem autorskim i są własnością WOOW Painting Expert lub używane za zgodą odpowiednich właścicieli praw autorskich. Zawartość tej strony jest przeznaczona wyłącznie do użytku informacyjnego i nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, modyfikowana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody WOOW Painting Expert lub właścicieli praw autorskich.

Znaki Towarowe

Wszystkie znaki towarowe, nazwy firm, logo i znaki usług zamieszczone na tej stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi „WOOW Painting Expert” lub ich właścicieli. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie udzielają prawa ani licencji do korzystania z tych znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody „WOOW Painting Expert” lub właściciela znaku towarowego.

Użytkowanie treści

Jeśli jesteś zainteresowany/użytkownikiem naszych treści i chcesz uzyskać zgodę na ich wykorzystanie w celach komercyjnych, edukacyjnych lub innych, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Ochrona praw autorskich

„WOOW Painting Expert” zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkich naruszeń praw autorskich lub znaków towarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Działania niezgodne z prawem mogą skutkować dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie oraz konsekwencjami prawno-karnymi.

Dla dalszych informacji lub w celu uzyskania zgody na korzystanie z treści zamieszczonych na tej stronie, prosimy o kontakt z „WOOW Painting Expert”.