Polityka prywatności

Polityka Prywatności : Ochrona Twoich Danych w WOOW Painting Expert

 

Polityka Prywatności to dokument o fundamentalnym znaczeniu, który określa, jakie dane osobowe gromadzimy od naszych klientów, w jaki sposób je przetwarzamy oraz w jaki sposób chronimy prywatność naszych użytkowników. W WOOW Painting Expert przykładamy ogromną wagę do ochrony Twoich danych i zapewnienia Ci pełnego komfortu i pewności podczas korzystania z naszych usług.

Twoja Prywatność to Nasz Priorytet

W dobie cyfrowej rewolucji i coraz większej liczby działań online, ochrona Twoich danych osobowych jest absolutnym priorytetem. Polityka Prywatności WOOW Painting Expert ma na celu:

 1. Zrozumienie i Przejrzystość: Nasza polityka zapewnia Ci jasne informacje na temat rodzaju danych, które gromadzimy, oraz celów, dla których są one wykorzystywane. Chcemy, abyś był(a) w pełni świadomy(a), co dzieje się z Twoimi danymi.

 2. Zgoda i Kontrola: Staramy się zapewnić Ci pełną kontrolę nad swoimi danymi. Dbamy o to, abyś miał(a) możliwość wyrażenia lub odmówienia zgody na zbieranie i przetwarzanie danych zgodnie z Twoimi preferencjami.

 3. Bezpieczeństwo Danych: Ochrona Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem i ich bezpieczne przechowywanie to priorytet. Wdrażamy najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich informacji.

 4. Transparentność i Dostęp: Nasza polityka pozwala Ci na dostęp do Twoich danych osobowych i umożliwia ich poprawę lub usunięcie w dowolnym momencie.

 5. Zgodność z Obowiązującymi Przepisami: Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i standardów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak RODO.

Twoje Prawa i Nasza Odpowiedzialność

Nasza Polityka Prywatności nie tylko chroni Twoje prawa, ale także określa nasze zobowiązania wobec Ciebie. Jesteśmy dumni z naszego podejścia do ochrony prywatności i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania oraz dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc i zapewnić Ci pewność, że Twoje dane są u nas w bezpiecznych rękach. Wierzymy, że współpraca oparta na zaufaniu to klucz do budowania trwałych relacji z naszymi klientami.

Dziękujemy, że jesteś częścią społeczności WOOW Painting Expert. Twój komfort i ochrona Twoich danych to nasza priorytetowa troska.

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.woow.expert

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: WOOW Painting Expert ul. Kamykowa 7 05-830 Stara Wieś NIP: 6793032310

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@woow.expert

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Realizacja zamówionych usług

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 •  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Webd.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 1 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: