Po Co Zasady Ochrony Danych Osobowych: Bezpieczeństwo i Prywatność w Erze Cyfrowej ?

 

W dzisiejszym świecie, gdzie niemal wszystkie aspekty naszego życia przenoszą się do przestrzeni internetowej, ochrona naszych danych osobowych stała się niezwykle ważna. Zasady Ochrony Danych Osobowych (RODO) to zbiór przepisów i standardów, które mają na celu zapewnić prywatność i bezpieczeństwo naszych informacji w świecie online. Dlaczego więc warto się nimi interesować i przestrzegać?

1. Prywatność jest fundamentalnym prawem: Każdy ma prawo do prywatności, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w sieci. Zasady Ochrony Danych Osobowych pomagają nam zachować naszą prywatność w erze cyfrowej, gdzie informacje o nas mogą być zbierane i wykorzystywane bez naszej wiedzy.

2. Ochrona przed nadużyciami: Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych pomaga w zapobieganiu nadużyciom. Dzięki nim nasze dane są lepiej chronione przed dostępem osób, które mogłyby je wykorzystać w nielegalny sposób.

3. Budowanie zaufania: Dla firm i organizacji przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych to nie tylko obowiązek prawny, ale także sposób na budowanie zaufania klientów i partnerów biznesowych. Kiedy wiemy, że nasze dane są bezpieczne, jesteśmy bardziej skłonni korzystać z usług danej firmy.

4. Unikanie kar i sankcji: Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi. Organizacje, które nie przestrzegają tych przepisów, mogą być obciążone dużymi karami.

5. Wzmocnienie świadomości: Wdrażając zasady ochrony danych osobowych, uczymy się bardziej świadomego korzystania z internetu. To także edukacja dotycząca naszych praw i obowiązków w sieci.

Podsumowując, Zasady Ochrony Danych Osobowych są nie tylko regulacjami prawnymi, ale także narzędziem, które pomaga nam chronić naszą prywatność, zapobiegać nadużyciom i budować zaufanie w erze cyfrowej. Dlatego warto po nie sięgnąć i przestrzegać ich postanowień, dbając o swoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci.

Zasady ochrony danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

My WOOW Painting Expert Paweł Toffel z siedzibą w Starej Wsi pod adresem: ul. Kamykowa 7 Stara Wieś  (05-830 jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Dane dotyczące Twojej nieruchomości
 • Korzystanie z technologii

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (t.j. m. inn. firma świadcząca usługi budowlane, wykończeniowe i stolarskie, firma księgowa, kancelaria prawna);
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Partnerom handlowym będącym członkami programu lojalnościowego, za Twoją odrębną zgodą;

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia;
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie naszych usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub gdy sami stwierdzimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych;

(jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli)

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

(możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie)

 • Prawo do przenoszenia danych;

(masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;

Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania   przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy, zadzwoń lub przyjdź do nas osobiście. Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy.

Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.