WOOW Painting Expert zobowiązuje się do dostarczenia usług malowania na najwyższym poziomie jakościowym i z pełnym profesjonalizmem. Nasza gwarancja ma na celu zapewnić Ci spokój i pewność, że malowanie przeprowadzone przez naszą firmę to inwestycja, która przyniesie długotrwałe efekty. W przypadku pytań dotyczących warunków gwarancji lub naszych usług, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.

Zachowując te informacje w ramach gwarancji, jesteśmy przekonani, że nasi klienci będą mieć pełne poczucie bezpieczeństwa co do jakości naszych usług malowania. Nasza ekipa zawsze stara się dostarczyć najlepsze efekty, i gwarancja jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i zaangażowania.

 

1. Okres Gwarancji: Nasza gwarancja na usługi malowania obejmuje standardowo okres 12 miesięcy (*) od daty zakończenia prac malarskich. Jest to okres, w którym gwarantujemy, że powierzchnie, które pomalowaliśmy, będą zachowywały doskonały stan.

2. Zakres Gwarancji: W ramach gwarancji zobowiązujemy się do naprawy usterek wynikających z przyczyn zawinionych przez Nas. Gwarantujemy, że nasza ekipa pracuje z najwyższą starannością, a używane przez nas farby i materiały są najwyższej jakości.

3. Procedura Reklamacji: W przypadku wykrycia wady, klient jest zobowiązany do pisemnego ( mailowego) zgłoszenia wady wraz z podaniem terminu i miejsca oględzin, koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Zobowiązujemy się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

4. Wyłączenia Gwarancji: Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania, działania siły wyższej lub przyczyn niezwiązanych z nienależytym wykonaniem robot stanowiących przedmiot umowy przez Nas lub uszkodzeń powstałych wskutek ingerencji osób trzecich.

5. Siła Wyższa: Nasza gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych działaniem siły wyższej. Rozumiemy, że niektóre okoliczności mogą wykraczać poza naszą kontrolę, takie jak ekstremalne warunki pogodowe czy katastrofy naturalne. W takich przypadkach nie możemy być odpowiedzialni za ewentualne szkody lub uszkodzenia na malowanych powierzchniach.

6. Profesjonalizm i Doświadczenie: Nasza ekipa malarska składa się z doświadczonych fachowców, którzy doskonale rozumieją, jak ważne jest jakość i staranność w malowaniu. Nasze doświadczenie pozwala nam unikać wielu potencjalnych błędów i skupić się na dostarczeniu najwyższej jakości usług.

7. Satysfakcja Klienta: Naszym priorytetem jest satysfakcja klienta. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować każdy projekt malarski zgodnie z oczekiwaniami i wskazówkami klienta. Tworzymy wnętrza, które spełniają Twoje marzenia i przekształcamy pomieszczenia w miejsca, które przynoszą radość.

WOOW Painting Expert dba o Twoje wnętrza tak, jakby to były nasze własne. Nasza gwarancja jest wyrazem naszego zaufania do jakości naszych usług. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego malowania, który przewyższa Twoje oczekiwania, jesteśmy gotowi Cię obsłużyć. Zaufaj nam i przekonaj się, dlaczego jesteśmy liderem na rynku malarskim w Warszawie.

(*) Okres gwarancji wyszczególniony jest każdorazowo na umowie 

Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta, które wynikają z przepisów prawa.

Gwarancja

Oto kilka innych materiałów, które mogą Cię zainteresować.

Pakiet Premium – Perfekcyjne malowanie na najwyższym poziomie

Zasady ochrony danych osobowych