Pomocne linki

EN 13300

Decyzja o zastosowaniu farb dyspersyjnych do wnętrz firmy Brillux oznacza wybór najlepszej jakości. Produkty opracowane w oparciu o wysokie wymagania profesjonalistów. Idealnie dostosowane do wszystkich zakresów zastosowania. Najwyższa jakość ustanawiająca standardy w zakresie aplikacji, jakości powierzchni i wytrzymałości.

Jakość produktu, która podlega ścisłym kontrolom i nadzorowaniu od audytu surowców przez każdy etap produkcji po gotowe produkty, a następnie przechodzi testy aplikacji i praktycznego stosowania.

Ważnymi kryteriami w ocenie jakości są normy. Zgodność z ich wymogami zapewnia użytkownikowi stabilną, zdefiniowaną i sprawdzoną jakość.

Najważniejsze kryteria jakości farb ściennych zostały określone w europejskiej normie „wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity” EN 13300.

Klasy „odporności na szorowanie na mokro”

Miara odporności na ścieranie mechaniczne, np. podczas czyszczenia powierzchni – tzw. odporności na szorowanie na mokro – została podzielona na pięć klas EN 13300 zgodnie z normąEN 13300. Klasa 1 posiada najwyższą, klasa 5 – najniższą odporność na szorowanie na mokro.

  • Klasa 1: < 5 µm po 200 cyklach
  • Klasa 2: ≥ 5 µm i < 20 µm po 200 cyklach
  • Klasa 3: ≥ 20 µm i < 70 µm po 200 cyklach
  • Klasa 4: < 70 µm po 40 cyklach
  • Klasa 5: ≥ 70 µm po 40 cyklach

Odporność na szorowanie na mokro jest oznaką wytrzymałości. Możliwość czyszczenia jest dodatkowo zależna od stopnia połysku wybranej farby ściennej.

EN 13300: Norma określająca wysoką jakość farb do wnętrz
EN 13300: Norma określająca wysoką jakość farb do wnętrz

Klasyfikacja stopnia połysku

Norma EN 13300 rozróżnia cztery stopnie połysku:

  • połysk
  • średni połysk
  • mat
  • głęboki mat

Zgodnie z normą EN 13300 oznaczenie stopnia połysku wykonuje się za pomocą połyskomierza. Stopień połysku jest mierzony pod kątem 60° i 85°. Powierzchnia musi być gładka.

Matowe powłoki „ukrywają” smugi światła, powłoki o średnim i wysokim połysku sprawiają, że nierówności są bardziej widoczne.

Klasyfikacja współczynnika kontrastu

Współczynnik kontrastu lub siła krycia pozwala określić zdolność farby do pokrycia kontrastowego podłoża. Współczynnik kontrastu jest przypisywany (m2 na litr) jednej z czterech klas w zależności od wydajności farby, przy czym klasa 1 oznacza najwyższą, a klasa 4 najniższą siłę krycia (przykład: klasa 1 przy 7 m2 /l).

KlasaWspółczynnik kontrastuWydajność
Klasa 1≥ 99,5Dane producenta w m2 na litr
Klasa 2≥ 98 und < 99,5Dane producenta w m2 na litr
Klasa 3≥ 95 und < 98Dane producenta w m2 na litr
Klasa 4< 95Dane producenta w m2 na litr

Należy pamiętać, że siła krycia zależy od pożądanego koloru.

EN 13300: Norma określająca wysoką jakość farb do wnętrz
EN 13300: Norma określająca wysoką jakość farb do wnętrz

Klasyfikacja rozmiaru ziarna (granulacji)

Największy rozmiar ziarna określa wielkość największej cząstki zawartej w dyspersji do wnętrz. Wielkość ziaren jest określana i sprawdzana za pomocą grindometru.

Większość farb ściennych ma drobną wielkość ziaren. Powłoki ziarniste, takie jak Vetrolux lub wszystkie farby gruboziarniste, posiadają średnią wielkość ziaren. Klasyfikacja „gruboziarnista” lub „bardzo gruboziarnista” znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku tynków strukturalnych.

Klasyfikacja uziarnieniaRozmiar ziarna
drobnado 100 µm
średniado 300 µm
gruboziarnistado 1.500 µm
bardzo gruboziarnistapowyżej 1.500 µm