OWU

Dla Twojej wygody i pełnego zrozumienia naszych Ogólnych Warunków Umowy (OWU), przygotowaliśmy kluczowe informacje, które pomogą Ci świadomie korzystać z naszych usług i zawierać umowy. Rozumienie OWU jest istotne dla Twojego bezpieczeństwa i satysfakcji. Poniżej znajdziesz istotne punkty, które warto zrozumieć:

 1. Definicje: W OWU mogą występować specyficzne terminy i definicje. Znajomość tych pojęć pomoże Ci lepiej zrozumieć treść umowy.

 2. Strony Umowy: Określ, kto jest stroną umowy. Czy to firma, osoba fizyczna, czy inny podmiot?

 3. Zakres Umowy: Dowiedz się, co dokładnie obejmuje ta umowa. Jakie są Twoje obowiązki i prawa?

 4. Warunki Płatności: Przyjrzyj się warunkom płatności, terminom i metodom. To kluczowe dla uniknięcia nieporozumień.

 5. Okres Obowiązywania: Kiedy umowa zaczyna obowiązywać, a kiedy się kończy? To ważne dla zaplanowania działań.

 6. Zmiany w Umowie: Sprawdź, czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian w umowie i w jaki sposób to się odbywa.

 7. Rozwiązanie Umowy: Co może skutkować rozwiązaniem umowy? Jakie są konsekwencje?

 8. Odpowiedzialność Stron: Zrozum, jakie są konsekwencje niewykonania umowy przez jedną z stron.

 9. Postanowienia Końcowe: W OWU znajdziesz również postanowienia końcowe, takie jak jurysdykcja, rozstrzyganie sporów i inne istotne informacje.

Warto zainwestować czas w dokładne zrozumienie Ogólnych Warunków Umowy, aby uniknąć niepotrzebnych trudności w przyszłości. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jesteśmy tu, aby pomóc i udzielić odpowiednich wyjaśnień. Razem zrozumiemy każdy aspekt umowy i doprowadzimy do satysfakcjonującego porozumienia.

OWU
OWU
OWU
OWU

FAQ – formalności 

 

Forma Zamówienia:

 1. Jak zamówić usługę malowania?
 • Dla mniejszych realizacji (do kwoty 15 000 PLN), wystarczy mailowo zaakceptować wycenę którą wysłaliśmy lub podpisać standardową umowę.
 • W przypadku większych zleceń (tj. powyżej 15 000 PLN), konieczne jest podpisanie umowy. 1. Jak przebiega proces podpisywania umowy?
 • Draft umowy jest przygotowywany z uwzględnieniem danych z wyceny i przesyłany w formie pliku PDF do akceptacji. Ostateczne podpisanie umowy następuje w dniu rozpoczęcia prac lub w ustalonym wcześniej terminie.

 1. Co dzieje się w przypadku przekazania kluczy do mieszkania?
 • W przypadku przekazania kluczy do mieszkania, niezależnie od formy zamówienia, sporządzamy protokół przekazania kluczy. Klucze są następnie plombowane wraz z naszym lokalizatorem, co umożliwia ich zdalne śledzenie.


Płatność:

 1. Kiedy dokonuję płatności za usługi malowania?
 • Płatność za usługi malowania jest dokonywana po ich wykonaniu. Zalecamy płatność bezgotówkową, na przykład kartą. Lider zespołu zawsze jest wyposażony w terminal płatniczy i kasę fiskalną.

 1. Czy istnieją odstępstwa od standardowej formy płatności?
 • Dla kwot powyżej 15 000 PLN lub w przypadku indywidualnych ustaleń, istnieje możliwość płatności przelewem w ciągu 7-14 dni od zakończenia prac.

 1. Jak uzyskać fakturę zamiast paragonu fiskalnego?
 • W przypadku chęci otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego, prosimy o poinformowanie nas o tym co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem prac, abyśmy mogli odpowiednio dostosować dokumentację.Mamy nadzieję, że te informacje pomogą zrozumieć proces zamawiania i płatności za nasze usługi malowania. Jeśli pojawią się  jakiekolwiek dodatkowe pytania, prosimy o kontakt zwrotny. Jesteśmy tu, aby pomóc!