fbpx
  • +48 733 89 88 87

Prawa autorskie

Prawa autorskie

Prawa Autorskie

Firma WOOW Painting Expert. lub jej spółki stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw i tytułu do nazwy WOOW Painting Expert oraz aktywności i działania pod nazwą WOOW Painting Expert. Zabrania się używania nazwy WOOW Painting Expert bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony WOOW Painting Expert

Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie WOOW Painting Expert. www.woow.expert , bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody WOOW Painting Expert

Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę WOOW Painting Expert www.woow.expert oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie www.woow.expert, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany.